Administratief beheer  • Opmaak / samenstellen van een pand-informatiedossier en regelmatige communicatie ervan.
  • Volledige controle m.b.t. verhuur (overeenkomsten, waarborgen, attesten, registraties, zoeken naar nieuwe huurders, innen van de huur, indexaanpassingen, plaatsbeschrijvingen, waken over correcte uitvoering, ….)
  • Verlenen van technisch, bouwkundig en juridisch advies
  • Vertegenwoordiging van de eigenaar tov. derden
  • Briefwisseling (eventueel aangetekend)
  • Vertegenwoordiging van de eigenaar bij de overheid (vredegerecht, verzoeningsprocedure, …..)