Financieel beheer
  • Tijdig innen en doorstorten van de huurgelden
  • Betalen en afrekenen van contractuele verplichtingen
  • Afrekening lasten / kosten met eigenaar / huurder (uitbatings- en verbruikskosten)
  • Jaarlijkse indexering van de huurgelden Openen rentmeesterschaprekening